Geluidsmeting


In onder andere sommige horecasectoren en  industrieën kan de blootstelling aan geluid hoog zijn.

Wat zijn de risico’s?

Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid tot gevolg hebben.
Lawaaidoofheid is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Lawaaidoofheid is beroepsziekte nummer 1.

Wat moet u doen?

Er zijn wettelijke grenswaarden bij de blootstelling aan geluid waar u aan moet voldoen. De blootstelling aan geluid wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag.

Bij een gemiddelde dagelijkse blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het Arbobesluit onderstaande maatregelen verplicht:

>80 dB(A) en <85 dB(A)>85 dB(A)>87 dB(A)
Geluidsbeoordeling
Beschikbaar stellen gehoorbescherming
Gelegenheid bieden tot audiometrie (gehoortest)
Verplicht gebruik gehoorbescherming
Plan van aanpak en uitvoering (tot <80 dB(A)
Markering werkplekken met pictogrammen
Als met inbegrip van de dempende werking van de gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden, moeten er meteen maatregelen genomen worden om onder dit niveau te komen
Voorlichting Zie verder > 80 dB(A) en <85 dB(A) Zie verder >85 dB(A)

Blootstelling aan schadelijk geluid moet u voorkomen of zoveel mogelijk beperken door eerst de geluidsbron aan te pakken (de arbeid hygiënische strategie).

Als u op alle arbeidsplaatsen in uw bedrijf tijdens de normale bedrijfsvoering een gesprek kunt voeren op één meter afstand van elkaar zonder stemverheffing dan is het geluidsniveau waarschijnlijk lager dan 80 dB(A). Is dit niet het geval dan moet u een beoordeling maken over de geluidsblootstelling. U maakt hiervoor een inventarisatie van de geluidsbelasting (RI&E)op de werkplekken via een beoordeling of metingen. Meer over RI&E vind u op de website van de ZSW

Als er meerdere geluidsbronnen in een ruimte aanwezig zijn of uw werknemers verrichten meerdere taken op een dag, dan moet u al gauw een deskundige inschakelen om de problematiek in kaart te brengen en om u te helpen bij het opstellen van het plan van aanpak.

Maatregelen tegen gehoorschade

Er zijn tal van maatregelen die u zou kunnen treffen om gehoorschade tegen te gaan waaronder:  Zet de muziek zachter, plaats speakers zo dat het geluidsniveau voor werknemers beperkt blijft, geluidsabsorberende plafonds en wanden, geluidsschermen enzovoort. Voor meer informatie zie het blog. 10 tips tegen lawaaischade op de werkvloer.

Boetes voor werkgever en werknemer

Gebruiken werknemers de verstrekte beschermingsmiddelen niet of handelen ze niet volgens de voorschriften, spreek ze dan hierop aan en leg dit zonodig schriftelijk vast. Zowel werknemers als werkgevers kunnen hiervoor een boete krijgen indien de werknemer geen gehoorbescherming draagt kan deze boete oplopen tot  € 225,00. De werkgever loopt het risico een boete te ontvangen die kan oplopen tot  € 1350,- per werknemer.  Meer informatie over boetes vind u hier 

Meten = weten

geluidsmeting op het werk

Wij willen graag de mogelijkheden van uw bedrijf bespreken en eventueel een geluidsmeting op het werk doen.

Deze service is momenteel beschikbaar op aanvraag. Als u werkelijk voorzorgsmaatregelen voor uw waardevolle personeel wilt nemen, neem dan contact met ons op. Wij verzorgen een op maat gemaakte offerte voor al uw personeelsleden.

Meer informatie over …

lektestenonderhoudNeem contact met ons op